Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên

11/03/2019

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Trụ sở chính mới của doanh nghiệp có thể nằm khác quận/huyện nhưng vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trụ sở chính mới của doanh nghiệp cũng có thể nằm khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Sau đây là danh mục hồ hơ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp 1: Chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố. Hồ sơ cần có:

  1. Thông báo về việc thay đổi trụ sở (Theo mẫu);
  2. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở; trong Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
  3. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở; trong Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  4. Giấy xác nhận của cơ quan thuế, xác nhận về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế tại địa chỉ cũ.

=> Hồ sơ được gửi đến Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Trường hợp 2. Chuyển địa chỉ trụ sở chính đến tỉnh, thành phố khác. Hồ sơ cần có:

  1. Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính (Theo mẫu);
  2. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở; trong Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
  3. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở; trong Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  4. Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
  5. Danh sách thành viên của công ty.
  6. Giấy xác nhận của cơ quan thuế, xác nhận về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế tại địa chỉ cũ.

=> Hồ sơ được gửi đến Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới.

 


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng