Các vấn đề về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

27/03/2019

Pháp luật quy định rất rõ về người đại diện theo pháp luật, cụ thể về số lượng người đại diện pháp luật, trách nhiệm cảu người đại diện theo pháp luật

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là CÁ NHÂN

- Phạm vi đại diện: Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩ vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án

- Số lượng người đại diện: Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, không hạn chế quốc tịch của người đại diện theo pháp luật

- Trách nhiệm người người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng

+ Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng