Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty TNHH 1 Thành viên do Tổ chức làm chủ sở hữu

28/03/2019

Công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là tổ chức, thì mô hình hoạt động quản lý của công ty sẽ theo một trong hai mô hình sau:

 

Mô hình 1: Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Kiểm soát viên

Mô hình 2: Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Kiểm soát viên

 

1. Hội đồng thành viên

- Do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm; gốm từ 3-7 thành viên; nhiệm kỳ không quá 5 năm

- Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

2. Chủ tịch công ty

- Do chủ sở hữu bổ nhiệm

- Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

3. Giám đốc, Tổng giám đốc

- Do Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê với nhiệm kỳ không quá 5 năm

- Là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý kinh doanh

4. Kiểm soát viên

- Do chủ ở hữu công ty quyết định bổ nhiệm, với nhiệm kỳ không quá 5 năm


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng