Thủ tục định giá tài sản góp vốn

27/03/2019

Trường hợp nào tài sản góp vốn cần được định giá?

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam

 

Nguyên tắc định giá đối với tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp: các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp thảm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng tập chấp thuận

 

-> Xử lý khi tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn: Khi đó các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch

 

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động: Khi đó, chủ sở hữu, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị và người góp vốn sẽ cùng thỏa thuận định giá. Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá, lúc này giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng