Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

11/03/2019

Trường hợp 1: Công ty Cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên theo các phương thức sau:

 1. Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 2. Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 3. Công ty chỉ còn lại 1 cổ đôngtrong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Trường hợp 2: Công ty Cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo các phương thức sau:

 1. Chuyển đổi thành công ty TNHH mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 2. Chuyển đổi thành công ty TNHH đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 3. Chuyển đổi thành công ty TNHH đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần  cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

Thành phàn hồ sơ chung cho tất cả các phương thức chuyển đổi bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);
 2. Điều lệ Công ty sau khi chuyển đổi;
 3. Danh sách thành viên (nếu chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên);
 4. Hợp  đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 5. Giấy tờ chứng thực cá nhân (nếu người nhận chuyển nhượng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức).
 6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi;
 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi.

Chú ý: Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi, và nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty làm thủ tục thay đổi con dấu và công bố con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng