Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

08/03/2019

Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty đã được thành lập tại Việt Nam hiện nay được quy định tại Điều 26 Luật đầu tư năm 2014, theo đó các trường hợp Nhà đâu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế bao gồm các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp 2: Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế

 

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm:

1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (Theo mẫu)

Bản đăng ký phải bao gồm những nội dung sau:

-   Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

-   Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

2. Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế nước ngoài;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp


 


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng