Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quyền PHÂN PHỐI BÁN LẺ hàng hóa cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

13/03/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn. Nhà đầu tư chỉ thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Việc cấp giấy phép kinh doanh sẽ được tiến hành sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký đầu tư, với các điều kiện được quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP tương ứng với từng trường hợp cụ thể như sau:

1.  Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, nhà đầu tư phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
c) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Nhà đầu tư phải:

a)  Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
b)  Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

c)  Đáp ứng các tiêu chí:

-   Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
-   Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
-   Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
-   Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

3. Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh gồm có:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Theo mẫu);
- Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo các điều kiện ở trên;

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

+ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng