Thủ tục thành lập CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

18/03/2019

Theo quy định tại Nghị Định số 86/2018/NĐ-CP thì Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập các loại hình cơ sở giáo dục như sau:

1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

2. Cơ sở giáo dục mầm non.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học).

4. Cơ sở giáo dục đại học.

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự và thủ tực cho phép thành lập từng loại hình giáo dục như sau:

I.   Điều kiện và Trình tự cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (trung tâm đào tạo...) có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về vốnDự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất

Trình tự Gồm 2 bước: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép

Bước 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo

Hồ sơ gồm có:

-         Văn bản đề nghị thực hiện dự án (Theo mẫu);

-         Đề xuất dự án đầu tư (Theo mẫu)

-         Bản sao Hộ chiếu của nhà đầu tư (đối với cá nhân)

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài)->  yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự

-         Tài liệu chứng minh năng lực tài chính:  Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với NĐT là cá nhân (nếu là tài khoản tại nước ngoài thì yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự);

Hoặc Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài-> yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự.

-         Các tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính tại Việt Nam:

+ Hợp đồng thuê trụ sở: bản gốc

+ Tài liệu liên quan đến trụ sở (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc giấy tờ về tòa nhà có chức năng làm văn phòng)

 

Bước 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục

 

II.   Điều kiện và Trình tự cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về vốn:

+ Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ đầu tư dự án thực hiện việc chứng minh khả năng tài chính theo quy định của Luật đầu tư. Đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường đại học, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng.

Trình tự: Gồm 3 bước

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Cấp quyết định cho phép thành lập;

+ Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Thẩm quyền thẩm định:

Đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của sở giáo dục và đào tạo

+ Đối với dự án thành lập cơ sở giáo dục đại học, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư (Như trên)

Bước 2: Cấp quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông;

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập:

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục (Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Đề án thành lập cơ sở giáo dục (theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục);

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định này và các giấy tờ pháp lý liên quan;

đ) Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định về vốn.

Thủ tục cấp phép:

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nếu xin cấp phép thành lập cơ sở giáo dục Đại học)

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp đến Sở giáo dục và đào tạo đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập: Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

-> Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định để xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài


Bước 3: Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục

Tham khảo Điều 46. 47, 48 Nghị định86/2018/NĐ-CP


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng