CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN LOẠI HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thu tuc thay doi co dong la Nha dau tu nuoc ngoai trong Cong ty co phan
02/04/2019

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày,


Thu tuc thay doi co dong sang lap cua cong ty co phan
02/04/2019

Công ty cổ phần thực hiện thay đổi cổ đông sáng lậy khi cổ đông đó chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua,

 


Co cau to chuc va quan ly cua Cong ty Co phan
02/04/2019

Công ty cổ phần là loại hình công ty duy nhất không bị hạn chế về số lượng thành viên và có cơ cấu tổ chức phức tạp nhất. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần như sau: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác


Cac van de lien quan den Co Phan Uu Dai trong Cong ty co phan
28/03/2019

Cổ phần ưu đãi được coi là loại cổ phần đặc biệt trong công ty cổ phần


Thu tuc thay doi thong tin cua nguoi quan ly doanh nghiep
25/03/2019

Khi doanh nghiệp thay đổi người quản lý giữ các chức danh tương đương như trên, Thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 


Thu tuc rut bot nganh nghe
25/03/2019

Khi ngành nghề đã đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động, thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục rút bớt ngành nghề.

 


CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng