Thủ tục Giảm vốn điều lệ trong Công ty cổ phần

11/03/2019

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hết 90 ngày mà cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, thì công ty cần thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm:

1. Thông báo về việc giảm vốn điều lệ;

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;

4. Thông báo lập sổ cổ đông công ty;

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

6. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng