Thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần

07/03/2019

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi vốn đầu tư, thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ đầy đủ để thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu) (Mục thay đổi vốn điều lệ); Trong thống báo cần ghi rõ số vốn điều lệ sau khi tăng, thời điểm và hình thức tăng vốn điều lệ;

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty;

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký tăng vốn điều lệ.

Chú ý: Nếu việc tăng vốn điều lệ dẫn đến thay đổi tỷ lệ vón góp của các cổ đông, thì doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp.


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng