Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

11/03/2019

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Điều 43, Nghị định 78 năm 2015, với thành phàn hồ sơ như sau:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, nội dung bao gồm:

- Tên, mã số doanh nghiệp;

- Thông tin của người đại diện mới;

- Chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị (trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký Thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được hội đồng quản trị bầu)

2. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; trong biên bản ghi rõ nội dung thay đổi trong điều lệ công ty.

3. Quyết định của Đại hội đồng cô đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; trong quyết định ghi rõ nội dung thay đổi trong điều lệ công ty.

4. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện mới.


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng