Thủ tục thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

25/03/2019

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty bao gồm: Thành viên hợp danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty.

 

Khi doanh nghiệp thay đổi người quản lý giữ các chức danh tương đương như trên, Thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 

Hồ sơ thay đổi người quản lý doanh nghiệp bao gồm:

1. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

2. QUyết định của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông;

3. Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông;

4. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người quản lý

 


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng