Thủ tục Thông báo lập Địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp

08/03/2019

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thì Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định lập địa điểm kinh doanh, thì doanh nghiệp phải thông báo lập địa điểm kinh doanh đến phòng ĐKKD.

Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm có:

-   Mã số doanh nghiệp; Tên và dịa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ trụ sở chính của chi nhánh nơi dự kiến đặt địa điểm kinh doanh;

-   Tên và địa chỉ địa điểm kinh doanh;

-   Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

-   Thông tin về người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

2. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

 

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng ĐKKD sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

 


Thông tin khác:
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng