Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thu tuc thay doi nguoi dai dien theo pháp luat
02/08/2011

Công ty Luật Asimic xin hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.


Thu tuc thay doi co dông sáng lap công ty co phan
02/08/2011

Công ty TNHH Công ty Luật Asimic xin hướng dẫn thủ tục thay đổi cổ đống sáng  lập công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.


Thu tuc thay doi ngành nghe kinh doanh công ty co phan
02/08/2011

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi lĩnh vực hoạt động, Công ty Luật Asimic xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP


Thu tuc thay doi von dieu le cong ty co phan
02/08/2011

Công ty Luật Asimic xin hướng dẫn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.


Thu tuc thay doi tên công ty co phan
02/08/2011

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần. Công ty Luật Asimic xin hướng dẫn thủ tục thay đổi tên công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.


Thu tuc thay doi dia chi tru so chinh cong ty co phan
02/08/2011

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Luật Asimic xin hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở  đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.


CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT THÀNH LẬP CÔNG TY ASIMIC
Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội:P904 & P12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Đinh, Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 0243.9992220 - Hotline 1: 0902.209.469 - Hotline 2: 098.223.1771
Dịch vụ thành lập công ty tại TP HCM: Lầu 6, số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Tel: 028.62761982 - Hotline: 0902.94.94.85
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng